Uncategorized

Crkva u Africi živa je i raste

Predstavljanje pripremnih smjernica, “Lineamenta”, za drugu Posebnu skupštinu Biskupske sinode za Afriku

Vatikan, (IKA) – Crkva u Africi živa je i raste. Biskupi i crkvene zajednice, zajedno s vlastima pojedinih afričkih država, doprinose borbi protiv bijede i potpori razvoja. Pa ipak, ostaju drame koje i dalje drže taj kontinent “u šaci” – od siromaštva i AIDS-a, pa do brojnih oružanih sukoba. Sve su to svjetla i sjene kojima je kardinal Francis Arinze, pročelnik Zbora za bogoštovlje i sakramentalnu stegu, uveo novinare, nazočne u utorak, 27. lipnja, u Tiskovnome uredu Svete Stolice, u predstavljanje pripremnih smjernica, takozvanih “Lineamenta”, za drugu Posebnu skupštinu Biskupske sinode za Afriku. Uz kardinala Arinzea, na predstavljanju je bio i nadbiskup Nikola Eterović, glavni tajnik Biskupske sinode.

Pedeset tri zemlje s djelomično sličnim problemima i izazovima, koje gledaju na svoju budućnost nastojeći izgraditi pravednost i pomirenje, kako bi oni doveli do mira i općenito do napretka i blagostanja. Riječ je o zemljama na afričkome kontinentu, za koji se često kaže da je “zaboravljen”, no Crkva ga sigurno nije zaboravila, rekao je na početku susreta s novinarima o. Ciro Benedettini, zamjenik ravnatelja Tiskovnoga ureda Svete Stolice. Nakon iskustva prve, povijesne posebne skupštine afričkih biskupa održane prije 12 godina, došao je trenutak – kako je pojasnio kardinal Arinze – za ponovno utvrđivanje stanja na crkvenome i društvenom putu prijeđenome na tom kontinentu, koji je papa Benedikt XVI. nazvao “velikom nadom Crkve”. Afrika je kontinent s najvećim godišnjim porastom broja kršćana u svijetu, istaknuo je nadalje kardinal. “Na tom se kontinentu svake godine krsti vrlo veliki broj ljudi; u nekim je afričkim zemljama, broj kandidata za sjemeništa i ženske novicijate veći od njihovih mogućnosti; stvaraju se nove župe i biskupije, a afričko pučanstvo nastoji živjeti svoju vjeru sve dublje. Vjernici se pokazuju vrlo aktivnima, a svećenici i redovnice se posvećuju misijskome radu unutar i izvan Afrike”, posvjedočio je kardinal.

Nadbiskup Eterović je iznio podatke o razvoju Crkve od 1994. – godine prve sinode – do danas. Broj vjernika je porastao za oko 46 milijuna krštenih, dovodeći tako katolike s 14,6% od cjelokupnoga afričkog pučanstva, na sadašnjih 17%. I drugi podaci, vezani uz crkvenu hijerarhiju od svećenikâ do redovnikâ i redovnicâ – pokazuju stalan porast. Međutim, postoje brojna krizna područja koja zabrinjavaju Crkvu i međunarodnu zajednicu, istaknuo je između ostaloga kardinal Arinze. Na afričkome Jugu dogodio se postupni prijelaz s aparthejda na demokraciju, no u u Somaliji i dalje traje bolno stanje nasilja i rata, zatim tragedija u Darfuru, te još uvijek neriješena stanja Obale Bjelokosti, Demokratske Republike Kongo i, u nekim slučajevima također na području Velikih jezerâ.

Osvrnuvši se na aktualnost teme druge skupštine afričkih biskupa “Crkva u Africi u službi pomirenja, pravednosti i mira”, kardinal Arinze je kazao kako su sve tri teme jednako važne. U praktičnome životu, one su na neki način sjedinjene. Kako bismo imali mir, potrebni su nam pomirenje i pravednost, jedino ako ne želimo mir groblja: mir među onima ubijenima i onima koji su ih ubili. Mi ne želimo tu vrstu mira, želimo mir onih koji su živi, istaknuo je kardinal. Nadbiskup Eterović je pak dodao kako se tema nastavlja na prvu posebnu sinodu za Afriku te, prihvaćajući želju biskupa, riječ je o isticanju nekih vidika koji su postali vrlo žurni i aktualni za Katoličku Crkvu u Africi, kao što je pomirenje. Imali smo slučajeva, čak i dirljivih, katolika različitih naroda, predvođenih od biskupa, koji su zbog vjere u Isusa Krista stavili na stranu mržnju i imali snage za pomirenje, rekao je nadbiskup Eterović, a potom ukratko sažeo sadržaj pet poglavlja na koja su podijeljene Smjernice. One, osim toga, sadrže pitanja koja će biskupi i svećenici afričkih biskupija, do studenoga 2008. trebati razmotriti i predočiti zajednicama vjernika, te na temelju toga uputiti materijal i primjedbe u Tajništvo sinode, u svrhu pripreme radnoga dokumenta (Instrumentum laboris) za sinodu, koju bi Sveti Otac mogao zakazati za 2009. godinu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close